Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Αποκλειστικές ομάδες πελατών και ευέλικτες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επικαιρότητα, την αποδοτικότητα κόστους και τη συμμόρφωση που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται επαγγελματικά τα χρονοδιαγράμματά σας.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να καλύψουν όλα τα τμήματα ενός νοσοκομείου όπως τα εργαστήρια, τα μαγειρεία και τους αποθηκευτικούς χώρους, τα χειρουργεία και τα εργαστήρια, ακόμα και τον εξοπλισμό των τμημάτων νοσηλείας.

Αυτή η εμπειρία μας έχει προέλθει από την πλειάδα έργων που έχουμε αναλάβει σχεδόν στα περσε όλα τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Η γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει εργαστηριακούς πάγκους, απαγωγούς εστίες, Laminar Flow, μηχανήματα αερισμού-εξαερισμού, μηχανήματα κλιματισμού, επιφάνειες εργασίας από υλικά όπως CORIAN, SYMEX (HPL), KERAPLAN (STONEWARE), DUROPAL κλπ) εξαρτήματα (όπως χημικούς κρουνούς υγρών και αερίων, ρευματολήπτες για χημικά περιβάλλοντα κλπ), φίλτρα αέρος (φίλτρα ενεργού άνθρακα, απόλυτα φίλτρα, σακόφιλτρα, προφίλτρα κλπ) .

Η γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει εργαστηριακούς πάγκους, απαγωγούς εστίες, Laminar Flow, μηχανήματα αερισμού-εξαερισμού, μηχανήματα κλιματισμού, επιφάνειες εργασίας από υλικά όπως CORIAN, SYMEX (HPL), KERAPLAN (STONEWARE), DUROPAL κλπ) εξαρτήματα (όπως χημικούς κρουνούς υγρών και αερίων, ρευματολήπτες για χημικά περιβάλλοντα κλπ), φίλτρα αέρος (φίλτρα ενεργού άνθρακα, απόλυτα φίλτρα, σακόφιλτρα, προφίλτρα κλπ) .

Επίσης έχει την δυνατότητα να προσφέρει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές πλήρεις σταθμούς επεξεργασίας ιστών, για τα τμήματα Παθολογοανατομίας, Κυτταρολογίας κατάλληλους για την κατακράτηση αναθυμιάσεων φορμόληςκαι άλλων επιβλαβών ουσιών. Υπάρχει η δυνατότητα το επιστημονικό προσωπικό να ζητήσει επί πλέον τροποποιήσεις στην κατασκευή τους.

Ειδικά στον χώρο των ανοξείδωτων κατασκευών η τεχνογνωσία μας μπορεί να καλύψει και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις των τμημάτων που έχουν ανάγκη να εξοπλισθούν με αυτές.

Επίσης η εταιρία μας έχει να επιδείξει μια σειρά από έργα στα οποία έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει πλήρεις αυτοματισμούς για τον καθαρισμό του αέρα, για τον κλιματισμό πάσης φύσης χώρων αλλά και για τον βιολογικό καθαρισμό αποβλήτων πριν την απόρριψή τους στο δίκτυο της κεντρικής αποχέτευσης.

Τα συνεργεία μας είναι εξοπλισμένα με όργανα μετρήσεων, πιστοποιημένα μέσα από τις διαδικασίες του ISO 9001 της εταιρείας μας, με τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τα επίπεδα ποιότητας του αποτελέσματος των εγκατεστημένων λύσεων που προσφέρουμε.

Η εταιρεία μας με το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει είναι έτοιμη να συζητήσει με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου σας, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, αλλά είναι σε θέση να παρουσιάσει και λύσεις, μετά από μελέτη των απαιτήσεών σας, έχοντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει μέσα από την συνεχή έρευνα που κάνει στην αγορά για νέα προϊόντα και λύσεις στον χώρο του ηλεκτρομηχανολογικού, εργαστηριακού και του εξοπλισμού πάσης φύσεως εργαστηρίων.

elGreek