Η εταιρία μας πρωτοτυπεί σε διεθνές επίπεδο και εφαρμόζει την έξυπνη τεχνολογία σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της πράσινης ανάπτυξης.

Εγκρίθηκε και βεβαιώθηκε από τον ΕΟΦ η ανανέωση της εγγραφής μας στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατηγορίας Ι με σήμανση CE.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιθεώρησης και τεκμηριώθηκε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Χτίζοντας Σχέσεις που Διαρκούν

Πελάτες μας

elGreek