Επιλογή Γλώσσας:


Σήμερα έχουμε:

Αρχική Σελίδα
Η Εταιρία
Προϊόντα
Αντιπροσωπείες & Συνεργασίες
Νέα
Projects / Έργα
Πελάτες
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία


Hits στο site μας:
Web CounterΝέα & Ανακοινώσεις της EQUIP

Ανακοινώσεις
Εγκρίθηκε και βεβαιώθηκε από τον ΕΟΦ η ανανέωση της εγγραφής μας (επανεγγραφή) στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατηγορίας Ι με σήμανση CE με ισχύ μέχρι τον Απρίλιο 2021.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιθεώρησης των συστημάτων που έχουμε εγκαταστήσει, αναπτύξει, εφαρμόσει και τεκμηριώθηκε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων :

α/ Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
β/ Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004

με αποτέλεσμα την επέκταση ισχύος των αντίστοιχων πιστοποιητικών που διαθέτουμε από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Πραγματοποιήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ΕΛ.Κ.Ε.Π.Η.Υ. ΑΕΒΕ οι εργαστηριακοί έλεγχοι συμμόρφωσης ΕΚ, του προϊόντος ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΩΝ που κατασκευάζει η εταιρία μας, ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων :

ΕΝ 61010-1:2010 παρ.6
ΕΝ 61326-1:2013
ΕΝ 14175-2:2003
ΕΝ 14175-3:2003
ΕΝ 13150:2001 παρ.5
ΕΝ 14175-6:2006
και εκδόθηκαν οι ανανεωμένες βεβαιώσεις καθώς και η έγκριση σήμανσης CE

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
• Παραδόθηκε η σύμβαση ποσού 65.323,20 € με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ προμήθειας και τοποθέτησης εργαστηριακών πάγκων.
• Υπογράφηκε σύμβαση με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού ποσού 348.081,64 € στο τμήμα της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
• Παραδόθηκε τμήμα της σύμβασης με την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΙΜΕΚ της προμήθειας και εγκατάστασης εργαστηριακών πάγκων στο ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• Παραδόθηκε η σύμβαση με την SOLOHOME CONSTRUCTION LTD της προμήθειας ντουλαπών φύλαξης εύφλεκτων υλικών στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
• Παραδόθηκε τμήμα της σύμβασης με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο τμήμα της Βιοχημείας
• Παραδόθηκε η σύμβαση με τον ΕΛΚΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ της μεταφοράς και εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού στο ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
• Υπογράφηκε σύμβαση με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ για την αποξήλωση παλαιών, προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων απαγωγής αέριων ρύπων ποσού 18.719,04 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
• Ολοκληρώθηκε η παράδοση της σύμβασης με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο τμήμα της Βιοχημείας

ΜΑΡΤΙΟΣ
• Υπογράφηκε σύμβαση με το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού ποσού 197.937,73 €
• Παραδόθηκε η σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού στην ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
• Παραδόθηκε η ανάθεση προμήθειας απαγωγών εστιών στο ΑΠΘ για λογαριασμό της ΤΡΙΕΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
• Παραδόθηκε τμήμα της σύμβασης με την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΙΜΕΚ της προμήθειας και εγκατάστασης εργαστηριακών πάγκων στο ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• Παραδόθηκε η σύμβαση προμήθειας πάγκων και καθισμάτων στην BIC VIOLEX S.A.
• Υπογράφηκε σύμβαση με το Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για την διαμόρφωση μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων και στείρου χώρου
• Ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού από την SEPTONA A.E.

ΜΑΙΟΣ
• Παραδόθηκαν οι συμβάσεις συνολικού ποσού 63109,80 € με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ προμήθειας και εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού
• Παραδόθηκε η σύμβαση με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ των συστημάτων αέριων ρύπων
• Παραδόθηκαν οι αναθέσεις εργαστηριακών πάγκων και απαγωγών εστιών στα εργαστήρια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο
• Ανατέθηκε από την ΔΕΗ Λινοπερασμάτων Κρήτης η προμήθεια εργαστηριακών πάγκων
• Ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού με φίλτρα από την POLYECO S.A.

ΙΟΥΝΙΟΣ
• Ολοκληρώθηκε η παράδοση της σύμβασης με την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΙΜΕΚ της προμήθειας και εγκατάστασης εργαστηριακών πάγκων στο ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• Παραδόθηκε η σύμβαση με το Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• Υπογράφηκε σύμβαση ποσού 16.899,95 € με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΕΚΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΕΚΠΑ
• Ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ στην Ακράτα
• Σε αναμονή υπογραφή σύμβασης με το EΚΠΑ από τη συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό (προυπ. 55.345,00 € πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια εργαστηριακού εργαστηριακού εξοπλισμού
• Σε εξέλιξη η παράδοση της σύμβασης με το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Σε αναμονή υπογραφής σύμβασης με το ΑΠΘ
• Υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας ντουλάπας φύλαξης παρασκευασμάτων του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου του ΓΝΑ


Στην διάρκεια του Α εξαμήνου του 2017 η εταιρεία μας συμμετείχε στους κοινοποιημένους διαγωνισμούς του Δημοσίου (Ηλεκτρονικούς και Συνοπτικούς) καθώς και στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αφορούν το αντικείμενο εργασιών μας.

Επιπλέον στο διάστημα αυτό, ανταποκριθήκαμε και συνεχίζουμε τις μηνιαίες συμβατικές μας υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών (συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών) στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέριων ρύπων, καθώς και των απαγωγών εστιών που έχουμε προμηθεύσει και εγκαταστήσει από το 2009, στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ του θαλάμου διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων.

Ακόμη ανταποκριθήκαμε στην υποχρέωση μας ανάθεσης της επισκευής, συντήρησης, προμήθειας και αντικατάστασης φίλτρων σε απαγωγικά συστήματα :
•ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
•NEOSCREEN EΠΕ
•ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•ENVIROMETRICS EΠΕ
•LOCUS MEDICUS Α.Ε.
•ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
•ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
•ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•ΑFFIDEA-ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
•ΙΙΒΕΑΑ
καθώς και σε Σταθμούς Κοπής Ιστών και Παρασκευασμάτων που έχουμε κατασκευάσει και προμηθεύσει όπως :
•ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
•ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
•ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
Ανακοινώσεις
EN  ISO 9001: 2008
ΕΛΚΕΔΕ - www.elkede.gr
ΕΛΚΕΠΗΥ
ΕΛΚΕΔΕ - ΕΛΟΤ ΕΝ 13150, ΕΛΟΤ ΕΝ 14727
ΕΛΚΕΠΗΔΥ - Εργαστηριακός Πάγκος
ΕΛΚΕΠΗΥ - Απαγωγός Εστία
 © Copyright - EQUIP Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ - All Rights Reserved.