Επιλογή Γλώσσας:


Σήμερα έχουμε:

Αρχική Σελίδα
Η Εταιρία
Προϊόντα
Αντιπροσωπείες & Συνεργασίες
Νέα
Projects / Έργα
Πελάτες
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία


Hits στο site μας:
Web Counter


H Εταιρία

Η EQUIP - Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ, με το παρόν όνομα και σχήμα Διοίκησης ιδρύθηκε στο Κερατσίνι το 1999.

Αποτελεί τη συνέχεια της Εταιρίας "ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ", που ιδρύθηκε το 1991 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία με συνέπεια, αξιοπιστία και ποιότητα στον εξοπλισμό εργαστηριακών και βιομηχανικών χώρων.

Η εμπειρία της Εταιρίας, η στελέχωσή της με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε:
  • Εργαστηριακούς χώρους,
  • Βιομηχανίες,
  • Νοσοκομεία,
  • Κτίρια γραφείων,
  • Αεροδρόμια,
  • Ιδρύματα,
  • Χώροι στάθμευσης,
  • Στάδια κ.λ.π.

Η EQUIP - Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ έχει εστιάσει την προσοχή της στην Μελέτη - Σχεδίαση - Προσφορά - Κατασκευή - Εγκατάσταση & Συντήρηση Ολοκληρωμένων πακέτων εξοπλισμού στους χώρους που προαναφέρονται. Έμφαση δίνεται στα μεγάλα και σύνθετα έργα που απαιτούν την εμπλοκή Διπλωματούχων Μηχανικών σε όλες τις φάσεις αυτών.

'Εξ αιτίας της φύσης της δουλειάς μας υπάρχει έντονο το στοιχείο της ευαισθησίας μας προς την προστασία στο περιβάλλον, μιάς και δουλειά μας είναι να δημιουργούμε κατασκευές που συγκρατούν αέρια μολυσμένα, τοξικά, ραδιενεργά, δύσοσμα, καρκινογόνα και γενικότερα επιβλαβή, από το να βγαίνουν ελεύθερα προς την φύση.'Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον Γερμανικό Οίκο Επιθεώρησης - Πιστοποίησης TUV, σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς ΕΝ ISO 9001:2008.
Οργανόγραμμα - Διοίκηση

Η
EQUIP - Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ είναι μια τεχνική κατασκευαστική και εμπορική εταιρία που προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις και προϊόντα.

Για να επιτύχει τους σκοπούς της ακολουθεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΝ ISO 9001:2008 διαθέτει Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου τα δε βασικά της στελέχη είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που μελετούν επιστημονικά τις λύσεις που προτείνουν στους πελάτες και επιλέγουν τα εξειδικευμένα προϊόντα που απαιτούνται στην κάθε εφαρμογή.

Γι αυτό το λόγο, η εταιρία είναι προσανατολισμένη στην έννοια Έργο (PROJECT) που το παρακολουθεί από την αρχή ως το τέλος.
Προσωπικό

Ως Τεχνική Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρία, η
EQUIP - Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ είναι πλαισιωμένη με επιστήμονες Μηχανικούς και Οικονομολόγους και με Έμπειρο Τεχνικό προσωπικό που παρακολουθεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Ανακοινώσεις
DIN EN  ISO 9001: 2008
ΕΛΚΕΔΕ - www.elkede.gr
ΕΛΚΕΠΗΥ
ΕΛΚΕΔΕ - ΕΛΟΤ ΕΝ 13150, ΕΛΟΤ ΕΝ 14727
ΕΛΚΕΠΗΔΥ - Εργαστηριακός Πάγκος
ΕΛΚΕΠΗΥ - Απαγωγός Εστία
 © Copyright - EQUIP Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ - All Rights Reserved.